12.02.2014

Maaien en ploegen van het land

img1De groenbemesting wordt hier gemaaid en daarna meteen omgeploegd in één werkgang.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.