AKKERBOUW

nieuws

bemiddeling

nieuws

ontwikkeling

nieuws
19.08.2014

Windmolenpark Oost-Flakkee

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Goeree Overflakee hebben na het doorlopen van een PlanMer, waarin de eilandelijke belangen zijn afgewogen, gekozen voor een plaatsingsgebied windenergie in de Anna Wilhelminapolder. De komende 24 maanden zal gewerkt worden aan de exacte invulling van dit plaatsingsgebied, waarbij omgeving en ecologie een belangrijke rol spelen. Uiteindelijk zal het bestemmingsplan worden aangepast voor de komst van de windturbines.

 

Plaatsingsgebied windenergie Anna-Wilheminapolder 

 

04.07.2014

Heerlijkheid de Heerenpolder

 

Heerenpolder

 

In samenwerking met Estate Invest is er een schetsplan ontwikkeld voor de Heerenpolder, welke ten zuiden van Oude-Tonge is gelegen.In het plan wordt voorzien in een kwalitatieve opwaardering voor de gehele dorpskern alsmede een verscheidenheid aan woningen en recreatieve voorzieningen. Ook zullen er ligplaatsen voor sloepjes en tal van andere watersportfaciliteiten worden gecreëerd. Door de aanleg van waterbalkons, fietspaden, afgewisseld met streekeigen cultuurbeplanting ontstaat een multifunctionele, fraaie en duurzame overgang van de dorpskern naar de achterliggende polder. Realisatie van het plan leidt tot een kwaliteitsslag voor de dorpskern Oude-Tonge en ontstaat er een betere samenhang met het dorpscentrum.

04.07.2014

De grond egaliseren met schuifdozer

De achtergrond foto staat vast. In de werkende website zal alleen de content (vlakken, tekst en foto's) bewegen. De in het voorbeeld gebruikte groene achtergrond zal dan niet zichtbaar zijn.